نمایش 1-15 از 34 نتیجه

کلاس حضوری ساختمان داده و الگوریتم کد ۱

(0 بررسی)
10
0
300,000 تومان

کلاس حضوری ساختمان داده و الگوریتم کد ۱ – ویژه کنکور ارشد به صورت نکته و تست کلاس فشرده حضوری مدرس: استاد یوسفی مدت...

300,000 تومان
300,000 تومان
10 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری نظریه زبان و ماشین‌ها ارشد (نکته و تست)

(0 بررسی)
6
0
224,000 تومان

دوره نکته و تست نظریه زبان و ماشین ها- ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد شاپوری مدت دوره: ۱۶ ساعت زمان برگزاری:...

224,000 تومان
224,000 تومان
6 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری کامپایلر ارشد(نکته و تست)

(0 بررسی)
4
0
168,000 تومان

کلاس حضوری نکته و تست کامپایلر – ویژه کنکور ارشد کلاس فشرده حضوری مدرس: استاد شاپوری مدت دوره: ۱۲ ساعت زمان برگزاری دوره: ۲۸...

168,000 تومان
168,000 تومان
4 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری سیگنال‌ها و سیستم‌ها( نکته و تست )

(0 بررسی)
7
0
200,000 تومان

کلاس حضوری نکته و تست سیگنال ها و سیستم ها – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد ریحانی مدت دوره: ۲۰ ساعت...

200,000 تومان
200,000 تومان
7 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری VLSI ارشد(نکته و تست)

(0 بررسی)
6
0
120,000 تومان

دوره نکته و تست VLSI – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد یلمه مدت دوره: ۱۲ ساعت زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت...

120,000 تومان
120,000 تومان
6 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری آمار ارشد (نکته و تست )

(0 بررسی)
10
0
100,000 تومان

  دوره نکته و تست آمار – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد طورانی مدت دوره: ۱۰ ساعت زمان برگزاری: چهارشنبه ۹...

100,000 تومان
100,000 تومان
10 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری هوش مصنوعی ارشد(نکته و تست)

(0 بررسی)
10
0
140,000 تومان

دوره نکته و تست هوش مصنوعی – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد شاهی مدت دوره: ۱۴ ساعت زمان برگزاری: شنبه و...

140,000 تومان
140,000 تومان
10 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری سیستم عامل ( نکته و تست)

(0 بررسی)
6
0
120,000 تومان

دوره نکته و تست سیستم عامل – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد سلامی مدت دوره: ۱۲ ساعت زمان برگزاری: سه شنبه...

120,000 تومان
120,000 تومان
6 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری شبکه های کامپیوتری(نکته و تست)

(0 بررسی)
9
0
150,000 تومان

دوره نکته و تست شبکه های کامپیوتری – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد رضوانی مدت دوره: ۱۵ ساعت زمان برگزاری: یکشنبه...

150,000 تومان
150,000 تومان
9 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری پایگاه داده(نکته و تست)

(0 بررسی)
5
0
100,000 تومان

دوره نکته و تست پایگاه داده – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد سلامی مدت دوره: ۱۰ ساعت زمان برگزاری: سه شنبه...

100,000 تومان
100,000 تومان
5 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری ساختمان گسسته(نکته ونست)

(0 بررسی)
12
0
160,000 تومان

دوره نکته و تست ساختمان گسسته – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد یوسفی مدت دوره: ۱۶ ساعت زمان برگزاری: چهارشنبه ها...

160,000 تومان
160,000 تومان
12 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری مدار منطقی و معماری کامپیوتر( نکته و تست )

(0 بررسی)
9
0
240,000 تومان

دوره نکته و تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد یوسفی مدت دوره: ۲۴ ساعت زمان...

240,000 تومان
240,000 تومان
9 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری ساختمان داده و طراحی الگوریتم B( نکته و تست)

(0 بررسی)
8
0
300,000 تومان

دوره نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم B – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد یوسفی مدت دوره: ۳۰ ساعت...

300,000 تومان
300,000 تومان
8 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری ساختمان داده و طراحی الگوریتم A(نکته و تست)

(0 بررسی)
5
0
300,000 تومان

دوره نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم A – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد یوسفی مدت دوره: ۳۰ ساعت...

300,000 تومان
300,000 تومان
5 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)

کلاس حضوری مدار الکتریکی کامپیوتر(نکته و تست)

(0 بررسی)
0
0
120,000 تومان

کلاس حضوری نکته و تست مدار الکتریکی کامپیوتر – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده حضوری مدرس: استاد توسلی مدت دوره: ۱۲ ساعت زمان برگزاری:...

120,000 تومان
120,000 تومان
0 ثبت نام شده
Stars (0 بررسی)