نمایش 1-15 از 32 نتیجه

کلاس آنلاین نظریه زبان ها و ماشین ها

10
280,000 تومان

کلاس آنلاین نظریه زبان ها و ماشین ها مدرس: استاد اکبر مدت دوره: ۴۰ ساعت زمان برگزاری: سه شنبه ۲۰ الی ۲۳ شهریه ۲۸۰...

280,000 تومان
280,000 تومان
10 ثبت نام شده

کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر (نکته و تست)

20
150,000 تومان

کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  مدار الکترونیکی – ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد...

150,000 تومان
150,000 تومان
20 ثبت نام شده

کلاس آنلاین سیستم عامل (نکته و تست)

27
96,000 تومان

کلاس آنلاین سیستم عامل (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  سیستم عامل –  ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد سلامی...

96,000 تومان
96,000 تومان
27 ثبت نام شده

کلاس آنلاین شبکه کامپیوتری (نکته و تست)

10
96,000 تومان

کلاس آنلاین شبکه کامپیوتری (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  شبکه کامپیوتری –  ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد رضوانی...

96,000 تومان
96,000 تومان
10 ثبت نام شده

کلاس آنلاین پایگاه داده (نکته و تست)

21
80,000 تومان

کلاس آنلاین پایگاه داده (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  پایگاه داده  –  ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد سلامی...

80,000 تومان
80,000 تومان
21 ثبت نام شده

کلاس آنلاین ساختمان گسسته (نکته و تست)

78
128,000 تومان

ساختمان گسسته  (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  مدارمنطقی  –  ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد یوسفی مدت دوره: ۱۶...

128,000 تومان
128,000 تومان
78 ثبت نام شده

کلاس آنلاین معماری کامپیوتر (نکته و تست)

23
96,000 تومان

معماری کامپیوتر (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  معماری کامپیوتر   –  ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد یوسفی مدت دوره:...

96,000 تومان
96,000 تومان
23 ثبت نام شده

کلاس آنلاین مدارمنطقی (نکته و تست)

72
96,000 تومان

مدارمنطقی  (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  مدارمنطقی  –  ویژه کنکور ارشد دوره فشرده آنلاین مدرس: استاد یوسفی مدت دوره: ۱۲ ساعت...

96,000 تومان
96,000 تومان
72 ثبت نام شده

کلاس آنلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد A (نکته و تست)

102
240,000 تومان

ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد A (نکته و تست) کلاس آنلاین نکته و تست  ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد A –  ویژه کنکور...

240,000 تومان
240,000 تومان
102 ثبت نام شده

کلاس آنلاین شناسایی الگو ویادگیری ماشین دکتری(نکته و تست)

17
96,000 تومان

کلاس آنلاین الگو و یادگیری ماشین(نکته و تست) ویژه کنکور دکتری مدرس: استاد سبکرو مدت دوره: ۱۲ ساعت زمان برگزاری:  سه‌شنبه ۱۰ بهمن ساعت...

96,000 تومان
96,000 تومان
17 ثبت نام شده

کلاس آنلاین شبکه پیشرفته دکتری (نکته و تست)

12
128,000 تومان

کلاس آنلاین نکته و تست شبکه پیشرفته ویژه کنکور دکتری     کلاس آنلاین شبکه پیشرفته در روزهای جمعه ساعت ۱۹ الی۲۳ برگزار میشود....

128,000 تومان
128,000 تومان
12 ثبت نام شده

کلاس آنلاین پایگاه پیشرفته دکتری(نکته و تست)

18
120,000 تومان

کلاس آنلاین پایگاه پیشرفته دکتری(نکته و تست) ویژه کنکور دکتری مدرس: استاد شکری مدت دوره: ۱۵ ساعت زمان برگزاری:  دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۱-۱۷...

120,000 تومان
120,000 تومان
18 ثبت نام شده

کلاس آنلاین سیستم عامل پیشرفته دکتری(نکته و تست)

45
96,000 تومان

دوره آنلاین نکته و تست سیستم عامل پیشرفته ویژه کنکور دکتری مدرس: استاد یلمه مدت دوره: ۱۲ ساعت زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۲ بهمن...

96,000 تومان
96,000 تومان
45 ثبت نام شده

کلاس آنلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم ( نکته و تست)

51
240,000 تومان

کلاس آنلاین نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم ویژه کنکور   کلاس آنلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم در روزهای شنبه و...

240,000 تومان
240,000 تومان
51 ثبت نام شده

کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی برق و کامپیوتر – دوره زمستان

20
250,000 تومان 200,000 تومان

مدارهای الکتریکی (۱) و کامپیوتر – دوره زمستان کلاس آنلاین مدار های الکتریکی (۱) و کامپیوتر روزهای چهارشنبه ساعت ورود به کلاس : ۱۸...

250,000 تومان 200,000 تومان
250,000 تومان 200,000 تومان
20 ثبت نام شده