عضویت
ورود
سبد خرید 0

دوره های آموزشی لایوآموز

آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)

(4)
1168
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)

(5)
2014
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)

(11)
3572
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۱

(0)
768
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)

(0)
734
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال
140,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال

(0)
617
آنلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی متلب
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی متلب

(1)
571
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۲
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۲

(0)
355
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۱
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۱

(2)
1374
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد
100,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(0)
402
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۲
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۲

(0)
235
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت

(0)
564
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱

(1)
666
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲

(1)
436
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد
100,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(3)
1008
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل
75,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل

(0)
549
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم معادلات دیفرانسیل کنکور برق و کامپیوتر
75,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
فیلم معادلات دیفرانسیل کنکور برق و کامپیوتر

(0)
365
آنلاین
مشاهده جزئیات
دوره انلاین ریاضی مهندسی
90,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
دوره انلاین ریاضی مهندسی

(1)
534
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم جامع کنکور الکترومغناطیس
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
فیلم جامع کنکور الکترومغناطیس

(0)
124
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترومغناطیس
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
کلاس آنلاین الکترومغناطیس

(0)
119
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲

(0)
243
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱

(0)
605
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱

(0)
544
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر

(2)
1453
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم  مدار الکتریکی کامپیوتر
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدار الکتریکی کامپیوتر

(0)
152