عضویت
ورود
سبد خرید 0

دوره های آموزشی لایوآموز

آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)

(8)
3798
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)

(8)
7242
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)

(23)
12186
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۱
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۱

(0)
2779
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)
225,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)

(3)
2444
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال

(1)
1992
آنلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی متلب
162,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی متلب

(2)
1353
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۲
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۲

(1)
1279
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۱
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۱

(5)
5533
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(0)
2212
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۲
225,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۲

(1)
814
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت
225,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت

(0)
2050
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ریاضی مهندسی
144,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

(1)
854
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱

(2)
2234
آنلاین
مشاهده جزئیات
حل مسائل الکترونیک 3
90,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
حل مسائل الکترونیک 3

(0)
204
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲

(1)
1592
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(5)
4576
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل
120,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل

(4)
3997
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم معادلات دیفرانسیل
120,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
فیلم معادلات دیفرانسیل

(1)
2045
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس انلاین ریاضی مهندسی
144,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
کلاس انلاین ریاضی مهندسی

(5)
3507
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترومغناطیس کنکور ارشد
105,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
فیلم الکترومغناطیس کنکور ارشد

(3)
904
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترومغناطیس
140,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
کلاس آنلاین الکترومغناطیس

(3)
1370
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲

(0)
796
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱
180,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱

(0)
1737
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱
225,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱

(0)
1585