عضویت
ورود
سبد خرید 0

دوره های آموزشی لایوآموز

آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)

(4)
1999
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)

(5)
3564
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)

(16)
6666
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۱

(0)
1484
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)

(0)
1183
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال
140,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال

(0)
1118
آنلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی متلب
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی متلب

(1)
856
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۲
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۲

(0)
601
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۱
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۱

(2)
2469
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(0)
967
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۲
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۲

(0)
417
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت

(0)
1001
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱

(1)
1231
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲

(1)
810
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(7)
2230
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل
120,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل

(0)
1769
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم معادلات دیفرانسیل کنکور برق و کامپیوتر
120,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
فیلم معادلات دیفرانسیل کنکور برق و کامپیوتر

(0)
711
آنلاین
مشاهده جزئیات
دوره انلاین ریاضی مهندسی
144,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
دوره انلاین ریاضی مهندسی

(2)
1840
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم جامع کنکور الکترومغناطیس
60,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
فیلم جامع کنکور الکترومغناطیس

(0)
244
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترومغناطیس
80,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
کلاس آنلاین الکترومغناطیس

(0)
383
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲

(0)
415
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱

(0)
1028
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱

(0)
898
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر

(2)
2809
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم  مدار الکتریکی کامپیوتر
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدار الکتریکی کامپیوتر

(1)
652