عضویت
ورود
سبد خرید 0

دوره های آموزشی لایوآموز

آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۲)

(5)
2551
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۱)

(6)
4945
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (۱)

(20)
8808
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۱

(0)
1886
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین الکترونیک (۲)

(0)
1601
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال
140,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی سیستم های دیجیتال

(0)
1391
آنلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی متلب
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم آموزشی متلب

(1)
1005
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۲
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۲

(0)
781
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم مدارهای الکتریکی ۱
198,000 تومان
220,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم مدارهای الکتریکی ۱

(2)
3139
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
فیلم سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(0)
1253
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترونیک ۲
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
فیلم الکترونیک ۲

(0)
528
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین بررسی سیستم های قدرت

(0)
1311
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ریاضی مهندسی
144,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

(1)
100
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۱

(1)
1647
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی ۲

(1)
1052
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : نیما حاجی عبدالرحیم
کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها ارشد

(7)
3175
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل
120,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل

(1)
2333
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم معادلات دیفرانسیل
120,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
فیلم معادلات دیفرانسیل

(1)
868
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس انلاین ریاضی مهندسی
144,000 تومان
180,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : علی مهدیان
کلاس انلاین ریاضی مهندسی

(3)
2453
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم الکترومغناطیس کنکور ارشد
99,000 تومان
150,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
فیلم الکترومغناطیس کنکور ارشد

(0)
374
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین الکترومغناطیس
102,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : عباس نژاد
کلاس آنلاین الکترومغناطیس

(0)
772
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲

(0)
526
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱
160,000 تومان
200,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۱

(0)
1240
آفلاین
مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : حسین صابر
فیلم آموزشی بررسی سیستم های قدرت ۱

(0)
1103
آنلاین
مشاهده جزئیات
کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر
200,000 تومان
250,000 تومان
مهندسی برق نام استاد : هادی توسلی
کلاس آنلاین مدار الکتریکی کامپیوتر

(4)
3575