برای هر سوال کنکور ارشد چند دقیقه وقت داریم؟

برای هر سوال کنکور ارشد چند دقیقه وقت داریم؟

تایم پاسخگویی به سوالات ارشد

سوالی که خیلی از دوستان ممکنه بپرسند اینه که برای هر سوال چقدر وقت داریم یا چقدر وقت باید بگذاریم؟

در جواب داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد باید گفت تفاوت عمده ای بین پاسخ گویی به سوالات کنکور کارشناسی با آزمون ارشد وجود دارد و آن اینکه در دوره کارشناسی برای قبول شدن در یکی از دانشگاه های تاپ باید داوطلب میانگین درصد هایش بیشتر از 70 می شد که این نیاز به سرعت زیادی در پاسخگویی به سوالات داشت ولی در کنکور ارشد برای قبول شدن در یکی از دانشگاه های تاپ میانگین درصد 40 نیز کافی می باشد. پس در اینجا معضل تایم وجود ندارد بلکه باید تست های خوب را انتخاب و حل کنیم. و توصیه می شود به هر تست 3 تا 5 دقیقه وقت بذارید کافیست و البته حواستان به روش و تکنیک غربالی که در پست قبلی .اشاره شد باشد. و بیش از  دقیق در یک سوال وقت نذارید و اگر در  دقیق به جواب نرسیدید رها کنید و در دور سوم به حلش بپردازید.