فیلم آموزشی تعیین فرکانس های طبیعی مدارهای الکتریکی

فیلم آموزشی تعیین فرکانس های طبیعی مدارهای الکتریکی

تعداد فرکانس های طبیعی مدار الکتریکی

در این فیلم آموزشی استاد توسلی به آموزش تکنیکی ساده و کاملا مفهومی تعیین فرکانس های طبیعی مدارهای الکتریکی را آموزش می دهند که با دیدن این فیلم آموزشی دیگر نیازی به هیچ منبعی نخواهید داشت و به راحتی قادر خواهید بود مرتبه و تعداد فرکانس های طبیعی هر مداری را تعیین کنید