فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی ارشد برق _ محاسبه مقاومت تونن

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی ارشد برق _ محاسبه مقاومت تونن

محاسبه مقاومت تونن 

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی مربوط به محاسبه مقاومت تونن  را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی در هر مداری مقاومت تونن را محاسبه کنید