فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشدبرق_مدارات مقاومتی غیرخطی

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشدبرق_مدارات مقاومتی غیرخطی

حل تست کنکور ارشد 89 مربوط به مقاومت غیر خطی

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد سال 89 آزمون سراسری را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مدارات شامل مقاومت غیر خطی را محاسبه فرمایید