فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ تست مقاومت تونن

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ تست مقاومت تونن

حل تست کنکور ارشد 89 مربوط به مقاومت تونن

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد سال 89 آزمون سراسری را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مقاومت تونن دیده شده از دو سر هر شبکه ای را به راحتی محاصبه فرمایید