فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ تغییرات نقطه تعادل

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ تغییرات نقطه تعادل

 حل تست تالیفی پیدا کردن نقطه تعادل در مدارات سلفی و خازنی 

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی مبحث نقطه تعادلی در مدارات سلفی و خازنی را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی نقطه تعادل مدارات سلفی خازنی را محاسبه فرمایید