فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ حالت دائمی سینوسی

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ حالت دائمی سینوسی

فیلم آموزشی مدار الکتریکی مبحث حالت دائمی سینوسی

 در این فیلم آموزشی رایگان استاد  توسلی مبحث آنالیز حالت دائمی سینوسی را که یکی از مباحث ساده و مورد سوال در کنکور کارشناسی ارشد برق می باشد را توضیح می دهند