فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ فرکانس طبیعی خاص

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ فرکانس طبیعی خاص

تعداد فرکانس های طبیعی خاص مدار الکتریکی

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی به آموزش تکنیکی ساده و کاملا مفهومی تعیین فرکانس های طبیعی خاص  مدارهای الکتریکی را که مربوط به کنکور دکتری 96 می باشد را آموزش می دهند که با دیدن این فیلم آموزشی دیگر نیازی به هیچ منبعی نخواهید داشت و به راحتی قادر خواهید بود مرتبه و تعداد فرکانس های طبیعی هر مداری را تعیین کنید