فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مرتبه دوم

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مرتبه دوم

حل تست کنکور ارشد معماری کامپیوتر مبحث مدارات مرتبه دوم

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد برق سال 94 را که مربوط به مبحث مدارات مرتبه دوم می باشد را حل می کنند با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مدارات مرتبه دوم را تحلیل فرمایید