فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مرتبه دوم حل تست دکتری 95

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مرتبه دوم حل تست دکتری 95

حل تست کنکور ارشد معماری کامپیوتر مبحث مدارات مرتبه دوم

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور دکتری سال 95  را که مربوط به مبحث مدارات مرتبه دوم می باشد را حل می کنند با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مدارات مرتبه دوم را تحلیل فرمایید