فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مرتبه 2 کنکور کامپیوتر

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مرتبه 2 کنکور کامپیوتر

حل تست کنکور ارشد معماری کامپیوتر مبحث مدارات مرتبه دوم

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد معماری کامپیوتر را که مربوط به مبحث مدارات مرتبه دوم می باشد را حل می کنند با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مدارات مرتبه دوم را تحلیل فرمایید