فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مقاومتی با دو ثابت زمانی

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ مدارات مقاومتی با دو ثابت زمانی

حل تست کنکور ارشد 96مربوط به مدارات مقاومتی با دو ثابت زمانی 

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد سال 96 آزمون سراسری را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مدارات مقاومتی با دو ثابت زمانی را تحلیل کنید