فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ پاسخ مدار با توجه به تابع شبکه

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ پاسخ مدار با توجه به تابع شبکه

پاسخ مدار با توجه به تابع شبکه 

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد سال 85 آزمون سراسری را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی پاسخ هر مداری را با توجه به تابع شبکه آن بدست آورید