فیلم آموزشی مدار الکتریکی کنکور ارشد برق _ شبکه های سلفی خازنی

فیلم آموزشی مدار الکتریکی کنکور ارشد برق _ شبکه های سلفی خازنی

حل تست کنکور ارشد 86 مربوط به شبکه های سلفی خازنی

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد سال 86 آزمون سراسری را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی مدارات شامل سلف و خازن را تحلیل کنید