فیلم آموزشی کنکور ارشد برق درس مدار _شبکه مقاومت جعبه سیاه

فیلم آموزشی کنکور ارشد برق درس مدار _شبکه مقاومت جعبه سیاه

محاسبه معادل تونن از دو سر هر شبکه ای 

در این فیلم آموزشی رایگان استاد توسلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد سال 94 آزمون سراسری را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی معادل تونن هر مداری را با توجه مدار آن بدست آورید