عنوان سوال: برق 90 بلوکی سوال 12

پاسخ به سوال
1398-01-20 16:19:48

استاد اگر امکانش هست انتگرال اخرشو بدست میارید ممنون میشم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-02-06 21:47:32

سلام پاسخ سوال در پی دی اف ضمیمه شده است

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل