عنوان سوال: تست 36

پاسخ به سوال
1398-01-13 23:24:41
ali

عرض سلام و احترام دارم استاد مشتق اول رو فهمیدم چه جور گرفتید ،ولی مشتق دوم چطور شد؟؟ تصویر تست اتچ شد.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
تست 36
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-01-14 02:18:12
علی مهدیان
این صحیح ترین پاسخ است

پاسخ در قالب ویدیو آماده شده

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1398-01-14 02:32:11
ali

بسیار عالی و سپاسگزارم از توضیحاتتون.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.