عنوان سوال: تست 37

پاسخ به سوال
1398-01-16 04:16:55

سلام استاد توی این تست 3تا گزینه اولو رد کردید و پاسخ شد گزینه 4 ولی من گزینه 4 رو که تست کردم درست در نمیومد !

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-01-17 08:07:19

تشکر استاد مثل همیشه عالی بود

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1398-01-16 06:00:58

سلام ممنون از دقتی که به خرج دادید. لطفا ویدیو جواب را ببینید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.