عنوان سوال: لاپلاس

پاسخ به سوال
1398-01-10 01:10:13

استاد اگر در یک سوال گفته شده باشه که مقدار تبدیل لاپلاس تابع فلان در نقطه مثلا S=5 چقدر است اون موثع چیکار باید کرد؟ دیگه از میل دادن به بینهایت خب نمیشه استفاده کرد.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-01-13 01:31:10

سلام محاسبه بعضی از انتگرال ها به کمک تبدیل لاپلاس انجام می‌شود. برای این کار باید انتگرال داده شد رو به فرم انتگرال لاپلاس مرتب کنیم و حاصل تبدیل رو به ازای s انتگرال محاسبه کنیم. طبیعیه که چون حاصل گزینه ها عدد هستند روش تستی برای این تیپ سوال وجود ندارد. برای محاسبه این انتگرال ها باید تبدیل لاپلاس تابع حساب بشه و بعد S جاگذاری شود. و البته از نظر آماری در کنکورهای 5 سال اخیر این تیپ سوال رو نداشتیم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.