عنوان سوال: لاپلاس

پاسخ به سوال
1398-02-25 15:02:55

سوال ۷۲ جزوه، معدن ۹۷، گزینه ۱ و ۳ جمله اولشون هردو با ۲ ب روی S3 شروع میشه، چجوری باید بفهمیم جواب گزینه ۱ میشه؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
تست ۷۳
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-02-27 16:42:40

سلام برای شما پاسخ ویدیو آماده شده است

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.