عنوان سوال: تست کنکور

پاسخ به سوال
1398-01-16 11:39:45

سلام، ببخشید تو این سوال چرا رونسکین جواب نمیده؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-01-19 19:44:16

سلام نحوه محاسبات رو بر اساس رونسکین در ویدیو پاسخ ببینید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.