عنوان سوال: لینک

پاسخ به سوال
1398-03-08 13:31:05

سلام. لینک قسمت 11 و 12 یکی هست. لطفا بررسی کنید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-03-09 05:54:44

سلام توجه کنید که شماره ویدیوها با شماره جلسات منطبق نیست چون ویدیو بعضی از جلسات به دو قسمت شکسته شده من قسمت های 11 و 12 رو دانلود زدم و براتون اسکرین شات فرستادم که در زیر میتونید ببینید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.