عنوان سوال: معدن ۹۶

پاسخ به سوال
1398-01-16 12:56:10

بی زحمت راه حل تشریحی این سوال رو قرار بدین،مبحث سری فوریه آخر جلسه دوم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-01-19 20:58:08

سلام حل کامل سوال رو در ویدیو پاسخ ببینید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.