عنوان سوال: مدار مرتبه اول - سلف

پاسخ به سوال
1397-11-16 22:22:39

سلام در این سوال میتوان بجای حل مثل جزوه دو تا k ی مجزا در نظر گرفت و حل کرد؟ من به این شکل حل کردم اشتباه کجاست؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-17 00:37:19

سلام با پلاریته ولتاژ هایی که شما در نظر گرفتید وقتی kvl میزنید k1 و k2 قرینه هم میشوند

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.