عنوان سوال: ولتاژ و مقاومت تونن

پاسخ به سوال
1397-11-14 11:31:15

سلام استاد این سوال از طریق منبعvt-it به جواب نرسیدم لطفا حلش کنید ممنون

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-16 21:53:22

مقاومت ۲اهم و ۲ اهم را نمتوان موازی کرد.چونix مجهول است.سمت چپ نورتن به تونن زدم و برای مقاومت ۲ اهم جریان تعریف کردم ولی جواب اشتباه بدست اومد و تو گزینه ها نبود.این حل که فرستادم جریان دو مقاومت را مساوی ۵ اهم در نظر گرفتم و ...

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-14 16:02:42

سلام ابتدا یک منبع ولتاژ تست با ولتاژ وی تی و جریان تست به طوری که جریان از سر مثبت منبع ولتاژ به مدار وارد شود کنید و با تحلیل مدار رابطه vt و it بدست آورید این سوال خیلی راحتیه در فیلم کامل گفتیم حالتون را خوش خط ارسال کنید من یا دوستان دیگر پاسخ میدن

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-14 13:47:03

سلام لطفا حل خودتون را به صورت خوش خط ارسال کنید چک کنم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.