مشاوره رایگان

آموزش سیگنالهای پایه

در درس سیگنال سیستم همواره با سیگنال ضربه و سیگنال پله مواجه هستیم و تقریبا در همه سوالات از سیگنال ضربه یا پله استفاده می شود، در این جلسه این دو سیگنال مهم، یعنی سیگنال ضربه و سیگنال پله معرفی می شود. سپس خواص سیگنال ضربه و سیگنال پله بیان شده و سوالات کنکور ارشد و دکتری مرتبط با این سیگنالها حل شده است. همچنین با توجه به اهمیت بالای توانایی ساده سازی انتگرالهای شامل ضربه یا پله، در این جلسه روش ساده سازی انتگرال یا سیگمای شامل ضربه و یا پله آموزش داده شده و در مثالها این روش تمرین شده است.بخش شماره 1 : فیلم آموزشی سیگنال و سیستم

1
فیلم جلسه اول نمایش رایگان
2
فیلم جلسه دوم نمایش رایگان
3
فیلم جلسه سوم نمایش رایگان
4
فیلم جلسه چهارم نمایش رایگان
10
معرفی سیستم نمایش رایگان
17
آزمون فصل اول نمایش رایگان

فصل دوم درس سیگنال محاسبه پاسخ سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان از روی پاسخ ضربه می باشد. معمولاً از این فصل حداقل یک سوال در کنکور به صورت مستقیم مطرح می شود، اما درک مطالب این فصل، پایه و اساس کل مباحث سیگنال می باشد، چرا که در درس سیگنال، با سیستم های LTI کار می کنیم و لذا یادگیری این فصل، تاثیر مهمی در یادگیری فصلهای آینده خواهد داشت.

در این فصل مبحث بسیار مهم و کلیدی سری فوریه به صورت مفهومی با استفاده از نکات تستی تدریس شده است. با توجه به اینکه اکثر دانشجویان هدف سری فوریه و کاربرد آن را به خوبی فرانمیگیرند، جلسات ابتدایی فصل برای استفاده عموم دانشجویان رایگان قرار گرفته است.

در انتهای هر فصل برای سنجش وضعیت دانشجو و ارائه راهکارهایی برای برطرف نمودن ضعف ها و مشکلات دانشجویان، آزمونی طرح می شود تا با پاسخ به سوالات آزمون، علاوه بر خودارزیابی، ضعف ها و مشکلات خود را نیز شناسایی کنید و به کمک اساتید لایوآموز در مسیر صحیح موفقیت قرار بگیرید.

آزمون فصل اول نمایش رایگان

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.