مشاوره رایگان

لگاریتم و مشتق پذیری تابع مختلط (پارت 2 جلسه 3)

در این جلسه ابتدا مفاهیم مربوط به لگاریتم در فضای مختلط توضیح داده شد و سپس روابط کوشی ریمان در فرم دکارتی و قطبی تشریح شد سپس مفهوم مشتق پذیری تابع مختلط و محاسبه مشتق و مفهوم تحلیلی بودن تابع مختلط بررسی شد. همچنین در این جلسه ۱۷ سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.بخش شماره 1 : فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

در این قسمت فیلم های آفلاین آموزش ریاضی مهندسی قرار گرفته است.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.