مشاوره رایگان

تابع همساز و محاسبه مزدوج همساز یک تابع (پارت 1 جلسه 4)

در این جلسه ابتدا نکات مربوط به تحلیلی بودن یک تابع بیان شد و سپس مفهوم تابع همساز تشریح شد. در ادامه این فصل محاسبه مزدوج همساز یک تابع و نکات مربوط به آن توضیح داده شد. همچنین در این جلسه ۲۶ سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.بخش شماره 1 : فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

در این قسمت فیلم های آفلاین آموزش ریاضی مهندسی قرار گرفته است.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.