مشاوره رایگان

جلسه ۱

جلسه اول: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
توضیح مفاهیم اولیه سیستمهای قدرت مانند فازور، امپدانس، ادمیتانس و توان لحظهای
در این جلسه 5 سوال تالیفی حل شده است3کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.