مشاوره رایگان

جلسه ۲

جلسه دوم: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
توضیح مفاهیم اولیه سیستمهای قدرت مانند توان مختلط، اصلاح ضریب توان و روابط توان اکتیو و راکتیو
انتقالی در خط
در این جلسه 7 سوال تالیفی و 3 سوال آزمون سراسری حل شده است.کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.