مشاوره رایگان

جلسه ۱۷

جلسه هفدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
در این جلسه موتورهای تحریک کمپوند و همچنین راهاندازی موتورهای جریان مستقیم توضیح داده شد. در
ادامه این فصل نیز تلفات در ماشینهای جریان مستقیم تشریح شد.
در این جلسه 19 سوال آزمون سراسری حل شده است.


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.