مشاوره رایگان

جلسه ۱

جلسه اول: فصل اول( ترانسفورماتورها
مفاهیم اولیه ترانسفورماتور و ترانسفورماتور ایده آل در این جلسه توضیح داده شده است.
در این جلسه 3 سوال تالیفی و 3 سوال آزمون سراسری حل شده است.کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.