مشاوره رایگان

آموزش مفاهیم نمایش فضای حالت در کنترل خطی

در ادامه نمایش های مختلف سیستم ها در کنترل خطی، در این جلسه نمایش فضای حالت سیستم آموزش داده می شود. برای درک بهتر دانشجویان از فضای حالت، ابتدا در این جلسه دلیل نیاز به نمایش فضای حالت با مثالهای مختلف به دانشجویان توضیح داده شده و سپس فرم فضای حالت معرفی شده است. با توجه به اینکه در فرم فضای حالت نیاز به محاسبات ماتریسی خواهیم داشت، ابتدا در مورد نحوه محاسبات ماتریسی مرور کوتاهی انجام شده و سپس با مثالهای ساده، به صورت تشریحی فرم فضای حالت و نحوه بدست آوردن نمایش فضای حالت آموزش داده شده است.بخش شماره 1 : فیلم آموزشی کنترل خطی-فصل اول

فیلم آموزشی آفلاین فصل اول کنترل خطی

14
آزمون فصل اول نمایش رایگان

در کنکور ارشد و دکتری برق، مکانیک و هوافضا هر سال حداقل یک سوال از مبحث پایداری و جدول روث-هورویتز مطرح می شود. در این فصل، جدول روث و نحوه استفاده از آن برای تحلیل پایداری و محل ریشه های معادله مشخصه تدریس شده و تمام تستهای مرتبط از سال 68 تا 97 با استفاده از روشهای تشریحی و تستی ارائه شده، حل شده است.

در این فصل تحلیل حالت گذرای سیستم تدریس می شود که یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث کنترل خطی است. چرا که هر سال در کنکور از این فصل حداقل یک سوال مستقیم و چندین سوال غیرمستقیم مطرح می شود و پایه کنترل خطی محسوب می شود. چون در ادامه کنترل خطی، بیشتر تمرکز روی تحلیل حالت گذرای سیستم ها است و لذا دانشجویان باید این فصل را کاملاً مسلط باشند.

در انتهای هر فصل برای سنجش وضعیت دانشجو و ارائه راهکارهایی برای برطرف نمودن ضعف ها و مشکلات دانشجویان، آزمونی طرح می شود تا با پاسخ به سوالات آزمون، علاوه بر خودارزیابی، ضعف ها و مشکلات خود را نیز شناسایی کنید و به کمک اساتید لایوآموز در مسیر صحیح موفقیت قرار بگیرید.

1
آزمون فصل اول نمایش رایگان

کلاسهای آنلاین کنترل خطی در انتهای هر فصل برگزار می شود و هدف از این کلاسها به شرح ذیل می باشد: 1- حل تستهای سالهای 1394 تا 1398 : این تستها در کلاسهای آفلاین حل شده است، اما به منظور بررسی مجدد و استخراج نکات پرتکرار سالهای اخیر و نیز آشناسازی دانشجویان با روند طراحی سوالات در سالهای اخیر حل می شود. 2- حل تستهای سخت و دشوار کنکورهای سراسری رشته های برق، مکانیک و مهندسی پزشکی و نیز دکتری برق کنترل: این تستها، در واقع تستهایی هستند که در کلاس آفلاین حل شده است، ولی بنابر تجربه مدرس، احتمال بروز اشکال در دانشجویان در این سوالات زیاد است و لذا مجدد به صورت آنلاین حل می شود تا دانشجویان هر قسمتی را متوجه نشوند، به صورت تعاملی برایشان توضیح داده شود. 3- رفع اشکال : در هر کلاس آنلاین در ابتدا و انتهای کلاس زمانی برای پاسخ به سوالات درسی دانشجویان در نظر گرفته می شود. همچنین در انتهای کلاس، گفتگوی دوستانه ای با دانشجویان خواهیم داشت تا روند مطالعه بررسی شود و در صورت نیاز به راهنمایی، در حد امکان، نقشه راه صحیح موفقیت در کنترل خطی برای دانشجویان ترسیم شود.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.