جلسه معارفه

جلسه معارفه

بخش شماره 1 : فیلم جلسات ترم جاری
1
جلسه معارفه نمایش رایگان
1:39:59
2
جلسه 1-1 نمایش رایگان
00:39:00
3
جلسه 2-1 نمایش رایگان
00:42:00
4
جلسه 3-1 نمایش رایگان
1:12:00
5
جلسه4-1 نمایش رایگان
01:35:00
6
جلسه 1-2 نمایش رایگان
1:57
7
جلسه 2-2 نمایش رایگان
1:35
8
جلسه1-3 نمایش رایگان
2:45
9
جلسه 2-3 نمایش رایگان
1:06
10
جلسه 1-4 نمایش رایگان
0:45
11
جلسه 2-4 نمایش رایگان
1:59
12
جلسه1-5 نمایش رایگان
00:58:00
13
جلسه 2-5 نمایش رایگان
01:33:56
14
جلسه 3-5 نمایش رایگان
1:1
15
جلسه 1-6 نمایش رایگان
1:04
15
جلسه ۲_۶ نمایش رایگان
1:09
16
جلسه ۳_۶ نمایش رایگان
1:23
17
جلسه ۱_۷ نمایش رایگان
1:01
18
جلسه ۲_۷ نمایش رایگان
1:11
19
جلسه ۳_۷ نمایش رایگان
00:58
20
جلسه ۱_۸ نمایش رایگان
01:30:00
21
جلسه ۲_۸ نمایش رایگان
01:30:00
22
جلسه ۳_۸ نمایش رایگان
01:30:00
23
جلسه ۱_۹ نمایش رایگان
01:30:00
24
جلسه ۲_۹ نمایش رایگان
01:30:00
25
جلسه ۳_۹ نمایش رایگان
01:30:00
26
جلسه ۱_۱۰ نمایش رایگان
01:15:46
27
جلسه ۲_۱۰ نمایش رایگان
01:02:20
28
جلسه ۳_۱۰ نمایش رایگان
00:39:00
29
جلسه ۱_۱۱ نمایش رایگان
00:53:59
30
جلسه ۲_۱۱ نمایش رایگان
01:23:15
31
جلسه ۳_۱۱ نمایش رایگان
00:48:28
32
جلسه ۱_۱۲ نمایش رایگان
01:01:00
33
جلسه ۲_۱۲ نمایش رایگان
01:01:00
34
جلسه ۳_۱۲ نمایش رایگان
2:35
35
جلسه ۱۳ نمایش رایگان
00:48:46
جلسه ۱_۱۴
جلسه ۲_۱۴
جلسه ۳_۱۴
جلسه ۴_۱۴
جلسه ۱_۱۶
جلسه 2-16
جلسه 1-17
جلسه 2-17
جلسه 3-17
جلسه 1-18
جلسه 2-18
جلسه 3-18
جلسه 1-19
جلسه 2-19
جلسه 1-20
جلسه 2-20
جلسه 3-20
جلسه 1-21
جلسه 2-21
جلسه 1-22
جلسه 2-22
جلسه 1-23
جلسه 2-23
جلسه 3-23
جلسه 1-24
جلسه 2-24
جلسه 3-24
جلسه 1-25
جلسه 2-25
جلسه 3-25
جلسه 4-25
جلسه 5-25
جلسه 1-26
جلسه 2-26
جلسه 3-26
جلسه 1-27
جلسه 2-27
جلسه 1-28
جلسه 2-28
جلسه 3-28
جلسه 1-29
جلسه 2-29
جلسه 1-30
جلسه 2-30
جلسه 1-31
جلسه 2-31
جلسه 3-31
جلسه 4-31
جلسه 1-32
جلسه 2-32
جلسه 1-33
جلسه 2-33
جلسه 1-34
جلسه 2-34
جلسه 3-34
جلسه 1-35
جلسه 2-35
جلسه 3-35
جلسه 1-36
جلسه 2-36
جلسه 3-36
جلسه 4-36

نظرات

ایجاد نظر جدید

لطفا نام را وارد کنید
نام وارد شد
لطفا ایمیل را وارد کنید
ایمیل وارد شد
نظرات شما (5)

yunes

1398-03-15

سلام، وقت بخیر
استاد جلسه ی 21-2 قرار نگرفته. به جاش جلسه 22-1 دوبار قرار گرفته

هومن

1397-12-29

تصویر 60 ثانیه عقب تر از صدای آقای حاجی عبدالرحیم هست در ویدیوی 4.2...خیلی بد بود کیفیت ضبط ولی مطالبی که بیان میکنند خیلی مفهومی و مفید هستن .. کاش به کیفیت ضبط این دوره توجه میکردین

هادی توسلی

1397-12-29

سلام لطفا جلساتی که کیفیت خوبی از نظر ضبط نداشتن بفرمایید که مجدد ضبط شود

تصویر نسبت به صدا و نوشته های آقای حاجی عبدالرحیم خیلی عقب هست

این فیلم برا من پخش نمیشه که از ویندوز استفاده میکنم لطفن فرمت این فیلم رو تغییر بدید

این فیلم برا من پخش نمیشه که از ویندوز استفاده میکنم لطفن فرمت این فیلم رو تغییر بدید

رسول احمدی

1397-12-01

فیلم 3.1

رفع اشکالات درسی

پرسش و پاسخ ها

طرح سوال جدید