معادلات دیفرانسیل معمولی

معادلات دیفرانسیل معمولی

بخش شماره 1 : پیشنیازهای مثلثات
در این بخش مفاهیم مثلثات به روش استاد توسلی برای شما مرور خواهد شد.
2
فرمول های مثلثات نمایش رایگان
0:36:00
3
0:9:30
5
معادلات مثلثاتی نمایش رایگان
0:27:00
6
توابع معکوس مثلثاتی نمایش رایگان
0:18:00
بخش شماره 2 : پیشنیاز های انتگرال
در این بخش مباحث پایه تدریس میشود که برای ادامه درس معادلات دیفرانسیل مورد نیاز شما می باشد
1
انتگرال های پایه نمایش رایگان
1:03:00
2
0:31:00
بخش شماره 3 : مقدمات معادلات دیفرانسیل
مقدمات معادلات دیفرانسیل
1
01:00:00
2
01:00:00
3
جواب عمومی و خصوصی نمایش رایگان
0:18:00
پوش منحنی دسته جواب ها
فرم معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی
بخش شماره 4 : معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
در این بخش به موضوعات معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ( معادلات خطی، تفکیک پذیر، همگن، کامل، فاکتور انتگرال، معادلاات برنولی، ریکاتی، کلرو، لاگرانژ ) می پردازیم.
معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول
معادله دیفرانسیل بر حسب x
معادلات دیفرانسیل جداشدنی
معادلات دیفرانسیل همگن
معادله دیفرانسیل قابل تبدیل به همگن
معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به جداشدنی با تغییر متغیر
بخش شماره 5 : جلسات آنلاین
بعد از اتمام هر فصل جلسه آنلاین رفع اشکال و مرور خواهیم داشت که در این قسمت فیلم آن قرار میگیرد. برای زمان برگزاری جلسات آنلاین از طریق کانال تلگرام اطلاع رسانی میشود

نظرات

ایجاد نظر جدید

لطفا نام را وارد کنید
نام وارد شد
لطفا ایمیل را وارد کنید
ایمیل وارد شد
نظرات شما (0)

رفع اشکالات درسی

پرسش و پاسخ ها

طرح سوال جدید