فیلم آموزشی مبحث کمیتی

مبحث کمیتی

بخش شماره 1 : نمونه فیلم های آموزشی رایگان
مبحث تحلیلی
1
00:29:38
2
00:19:35
بخش شماره 2 : فیلم جلسات کلاس آنلاین
در این بخش فیلم ضبط شده کلاس آنلاین قرار گرفته است
پارت 1
پارت 2
پارت3
پارت 4- مبحث درک مطلب
پارت 5 - مبحث کمیتی تحلیلی
پارت 6- مبحث کمیتی تحلیلی
مبحث منطقی
مبحث کمیت
مبحث تحلیلی

نظرات

ایجاد نظر جدید

لطفا نام را وارد کنید
نام وارد شد
لطفا ایمیل را وارد کنید
ایمیل وارد شد
نظرات شما (0)

رفع اشکالات درسی

پرسش و پاسخ ها

طرح سوال جدید

نظرات

ایجاد نظر جدید

لطفا نام را وارد کنید
نام وارد شد
لطفا ایمیل را وارد کنید
ایمیل وارد شد
نظرات شما (0)

رفع اشکالات درسی

پرسش و پاسخ ها

طرح سوال جدید