انتشار آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 98 طی بهار و پاییز

انتشار آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 98 طی بهار و پاییز

بر اساس این خبر که به نقل از ایرنا می‌باشد، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به اینکه مجلس، طبق ماده 28 قانون برنامه، هدف کوچک‌سازی دولت را تکلیف کرده است، متناسب با خروجی‌ها دولت هرساله تعدادی نیروی جدید استخدام می‌کند؛ که به‌طور معمول بین 40 تا 45 هزار نفر است.

جمشید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در بندر گناوه افزود: دولت در زمینه استخدام‌های جدید همیشه متناسب با اهدافی که قانون‌گذار برای جذب نیروی انسانی موردنیاز تعیین کرده تصمیم می‌گیرد.

در سال 98 آگهی استخدام در 2 نوبت اواخر بهار و اواخر پاییز منتشر می‌شود


وی اضافه کرد: در این ارتباط خروجی نیروی انسانی و ضرورت تامین نیروهای موردنیاز با استفاده از ابزارهایی نظیر توسعه دولت الکترونیک می باشد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: سال آینده نیز وضعیت بدین گونه خواهد بود که ‌آگهی استخدام در 2 نوبت اواخر بهار و اواخر پاییز منتشر می‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را از این طریق جذب می‌کنند.
وی ادامه داد: در قانون مدیریت خدمت کشوری برای به‌کارگیری کارکنان 3 روش زیر اجرا می شود:
1) استخدام رسمی:
استخدام‌های رسمی برای در اختیار گرفتن سمت‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی در نظر گرفته‌شده و در مقابل استخدامی کشوری، استخدامی رسمی در قانون مدیریت خدمات کشوری، محدودیت بیشتری دارد و همچنین تاکید شده است که باید برای مشاغل ثابت صورت بگیرد. همچنین برای استخدامی‌های رسمی که دارای سابقه کار مشخصی هستند حکم رسمی صادر می‌گردد و افرادی که به‌اصطلاح رسمی می‌شوند با حفظ ضوابط تا همیشه به کارشان ادامه می‌دهند. 
2) استخدام پیمانی:
قراردادهای استخدامی پیمانی برای مدت‌زمان معین و کار مشخص انجام می‌شود. باید کار به‌صورت موقت انجام شود و برای مشاغل ثابت استخدامی رسمی صورت می‌گیرد. افرادی که به‌صورت پیمانی به خدمت گرفته می‌شوند، نمی‌توانند به‌صورت مستمر در خدمت سازمان باقی بمانند و حتی اگر کارمند دولتی باشد بازهم به‌عنوان استخدام رسمی به‌حساب نمی‌روند.
 3) قرارداد کار معین و کارگری:
قرارداد کار معین و کارگری تحت شرایط خاص و با تعاریف مشاغل معینی که از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاییدیه دارند، ۱۰ درصد مشاغل سازمانی باید به‌صورت ساعتی یا قرارداد کار معین باشد که حداکثر زمانش ۱ سال می‌باشد و بعد از آن قابل تمدید نخواهد بود. اما استخدام قرارداد کار معین برای مشاغل سازمانی ثابت نمی‌تواند منطقی باشد که متاسفانه این امر انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: هر فردی بخواهد در هرکدام از این قواعد کار کند باید در آزمون ورودی خاصی که برای آنان برگزار می‌شود، شرکت کند و اگر قبول شد، استخدام می‌شود.