کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتري سال 1398 منتشر شد

کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتري سال 1398 منتشر شد

سازمان سنجش و آموزش کشور،  کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتري سال 1398 را منتشر کرد. 

برای دریافت برنامه زمانی مصاحبه دکتری روی لینک انتهای خبر کلیک کنید.

برای مطالعه اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام فهرست اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت، همراه با برنامه زماني مراجعه و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398 اینجا کلیک کنید.

نکاتی درخصوص مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته:

1- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي يا مكاتبات واصله از موسسات آموزش عالي، تغييراتي درظرفيتهاي بعضي ازكدرشته‌محلها صورت گرفته است كه تعداد داوطلبان قبولي براساس ظرفيت نهايي صورت خواهد گرفت.

كليه داوطلباني كه انتخاب رشته نموده‌اند، وضعيت علمي آنها در كارنامه در هريك از كدرشته‌محل‌هاي انتخابي منعكس گرديده است، چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته سوالاتي داشته باشند، لازم است حداكثر تا تاريخ 98/03/07 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت این سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

 دریافت فایل برنامه زماني انجام مصاحبه از معرفي شدگان آزمون دكتري سال 1398 فرمت PDF